Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona má zákazník právo na vrátenie tovaru zakúpeného cez e-shop (nie v predajni) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník musí doručiť tovar na vlastné náklady na adresu predajne predávajúceho: Anders s. r. o., Horný dvor 1/B, 90027 Bernolákovo. V prípade odoslania tovaru Slovenskou poštou musí zákazník informovať predávajúceho o podacom čísle, nakoľko adresa sa nachádza v priemyselnom areáli, kam pošta nedoručuje oznámenia o uložení tovaru na pošte.

Peniaze budú vrátené do 14 dní odo dňa prijatia formuláru na odstúpenie od zmluvy v plnej výške za predpokladu, že tovar bude vrátený tak, ako bol dodaný. V prípade, že to tak nebude, bude predmetná škoda na tovare predmetom dohody. Tovar musí byť vrátený do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy, v opačnom prípade právo na vrátenie tovaru zaniká. Nižšie kliknite na "Formulár na odstúpenie od zmluvy ratanea.sk", vyplňte ho a doručte ho nám.

Formulár na odstúpenie od zmluvy ratanea

Tovar odporúčame zabaliť a odoslať tak, ako Vám bol doručený. Vyhnete sa tak možnému poškodeniu tovaru pri preprave, za ktoré my nezodpovedáme.